Siema! W zeszłym tygodniu pisałem jakich języków, bibliotek i narzędzi użyję w projekcie Habit Tracker. Dzisiaj część druga, w której piszę o tym od czego zacząłem budować projekt.

Trudny początek

Po kilku nieudanych próbach postawienia obok siebie Expressa oraz ręcznie skonfigurowanego Webpacka dla Reacta, postanowiłem zasięgnąć głębszej lektury dokumentacji oraz poradników w Internecie.

Z pomocą przyszedł tekst z bloga Dave’a Ceddia, który pokazał mi połączyć ze sobą Express oraz Reacta utworzonego dzięki kreatorowi dostarczonemu przez Facebooka — create-react-app. Express służy do serwowania statycznych plików (tych już po buildzie) oraz jako serwer API.

Na środowisku deweloperskim za pomocą proxy, a w środowisku produkcyjnym bezpośrednio, możemy dzięki temu w aplikacji reactowej wysyłać żądania (póki co GET), które będą przetwarzane za pomocą czystego JS-a w funkcji fetch().

Planowanie

Moje plany na najbliższy tydzień:

  • wykonanie routingu serwera API dla wszystkich zapytań, które znajdą się w aplikacji
  • podłączenie MongoDB do serwera API i zwracanie przy zapytaniach GET danych z bazy
  • wykonanie routingu wewnątrz Reacta za pomocą react-router-dom dla strony głównej aplikacji i listy wszystkich zadań

Moją pracę możecie śledzić w repozytorium na GitHubie: https://github.com/WojtekWernicki/habit-tracket


Źródła: chuttersnap